ARVOT

Pöllövaarassa haluamme hoitaa lasta ja perhettä kokonaisvaltaisesti. Jokaisella on mahdollisuus uuteen alkuun ja tulevaisuuteen. Jokainen lapsi on ainutkertainen ja hänelle tulee tarjota yksilöllistä hoivaa ja kasvatusta.

Pöllövaaran arvojen pohjalla ovat kristilliset arvot sekä vahvoina aito välittäminen, työn avoimuus, ammatillisuus, turvallisuus, osallisuus ja luotettavuus.

Pöllövaarassa tavoitellaan mahdollisimman hyvää hoitoa asiakkaista tärkeimpien eli lasten ja nuorten näkökulmasta. Toiminnan viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria ja henkilökunnalla on pitkä kokemus DDP:n toimintamalleista hoitotyössä.

”Jokaisella lapsella tulee
olla lupa olla lapsi.
Lapsen tulee saada elää lapsuutta
turvallisessa elinympäristössä,
jossa on rakastavat ja
huolehtivat aikuiset.
Lapsella on oikeus
kehittyä kykyjensä
ja valmiuksiensa mukaan.”