TOIMINTAMALLI

Pöllövaaran perhekodissa hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on psyykkisiä haasteita, kiintymyssuhdeproblematiikkaa, koulunkäyntiongelmia tai perheen sisäisiä haasteita.

Pöllövaaran arki koostuu säännöllisestä struktuurista. Arki pitää sisällään oman toiminnan ohjausta, itsesäätelyä ja tunnetaitojen harjoittelua. Pöllövaaran kaiken toiminnan pohjalla on vuorovaikutteinen kiintymysuhdemalli. Työskentelyssä lasten ja nuorten kanssa käytetään DDP- ja Theraplay-elementtejä.

Pöllövaarassa hyödynnetään myös vahvasti dialogisuutta eli keskustelevaa vuorovaikutusta. Keskustelevassa vuorovaikutuksessa nuoren ja hänen koko perheensä sekä muun verkoston kanssa osallisuus kasvaa ja ääni tulee kuulluksi. Dialogisuus lisää siis osallisuutta, osallisuus taasen lisää vaikuttavuutta ja hyvinvointia.